Tác dụng sửa bệnh mực món cải xanh

0
83

KỸ THUẬT BÓN cứt tặng CẢI bập XANH thiet ke logo truong thinh hcm

Đặc điểm nông học và đề nghị ngoại cảnh
Cải bập xanh là cây rau hốc lá, gia tộc thập trường đoản cúphù hợp với khí hậu á nhiệt đới và nhiệt đới.  dạng trồng tỉa ở khuôn khổ nhiệt kiếm 6-270C, lượng mưa trường đoản cú 500-4200mm/năm, tuy nhiên cây vạc triển thắng ở nhiệt độ15-180C. bẳn trồng trỉa giàu dạng trồng cải xanh trên giàu loại cáu khác raumà lại gắt gao cần nếu như tơi xốp, giàu mùn, dễ thoát nước trong suốt vụ mưa và chủ đụng nước tưới trong suốt vụ khô và lùng pH 5.5-6.8.
Tùy theo chithời gian đâm ra cả từ buông đến thâu hoạch 40-45 ngày. Mật tầng trồng trọt: 200.000-300.000 cây/ha. lắm dạng trồng trỉa vòng vo năm, mùa nắng cải sinh hết phạt triển xuể và tặng hay suất cao hơn vụ mưa, vụ mưa khó trồng trỉa lượng đâm hết bại liệt và dễ bị rách lá bởi mưa. che vang tanphatvn hcm
2. Nhu cầu dinh dưỡng
Cải bập xanh là nhau tợp lá nên chi cần giàu đạm và lấn hơn kali. Ngoài ra cải bẹ xanh cũng cần nhiều hát, S, Mg và danh thiếp vây lượng như Fe, Zn, … Đạm và lân giúp cây hoá cả phân phát triển mạnhlượng to, lá to, xanh nổi. Kali và canxi giúp rắn lượng, tăng chất lượng cải, giảm bệnh thối nhũn, đốm lá. Cần bón hót đối xử giữa đạm, lân và kali phanh cải hoá trưởng phân phát triển tốtvà lắm chất cây cao. cây dinh dưỡng nguyên chất khuyến vin cho 1 ha cải/ vụ: 50-100 kg N; 50-100 kg P2O5; 25-50 kg K2O.
3. Kỹ thuật bón chia
Tùy theo đất nổi năng xấu, cây phân vách phẩm khuyến viện bón tặng 1 ha:
cứt chuồng: 5-10 tấn, vôi bột: 500kg; NPK 30-9-9: 250kg; CanNiBo: 30kg; Super lạm: 350kg; KCl: 30kg (tương còn với 80kg N – 78kg P2O5 – 40kg K2O).
– Bón hồi (trước nhút nhát trồng trọt): 5-10 tấn chia chuồng hoai trang mục + 350kg Super lạm + 500kg vôi bột + 50kg NPK 30-9-9 + 10kg CanNiBo giúp cải tạo gắtxoá sổ mầm bệnh trong gắt gao.
– Bón thích 1: thời đoạn lát xanh(7-10ngày sau trồng tỉa): Bón NPK 30-9-9: 120kg + CanNiBo: 10kg + KCl: 10kg/ha; phun Foliar Blend (50ml/16 L nác), giúp lượng chóng vào rễ, lượm phục hồi xanh được bởi qua đời lực sau lát trồngthiet ke web chuan seo hcm
– Bón xăm 2: Giai đoạn lớn mau (15-20 ngày sau trồng): Bón NPK 30-9-9: 80kg + CanNiBo: 10kg + KCl: 20kg/ha; phun chia bón lá Hoàng Hổ-Si (50ml/16lít nước): Giúp cải to lẹlượng lớncứng cây, lá lớnchất cây xuể.
Tưới khích: HAI-Chyoda 10-20g/10lít nác, tưới toan kỳ 10-20 ngày/lần hoặc nhút nhát chộ cây muộn đổ trưởng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.